Gå til hovedindhold

Sprog og motorik

Vi har et særligt fokus på dit barns sproglige- og motoriske udvikling. Med gode rammer for stimulation, bevægelse og leg giver vi dit barn mulighed for at udvikle sig optimalt – intellektuelt, kropsligt og socialt.

 • Læs op

Indhold

  Sprog

  Det er afgørende for et barns udvikling, at det kan forstå og kommunikere med sin omverden. I den forbindelse er sproget et vigtigt redskab. Dit barns sproglige udvikling og formåen har samtidig stor betydning for, hvordan det klarer sig i skolen – både i forhold til indlæring, sociale relationer og almen trivsel. Derfor har vi et særligt fokus på dit barns sproglige udvikling.

  Vi laver blandt andet sprogvurderinger, når barnet er startet i børnehaven, og inden det skal i skole (dette kun ved dansk som andet sprog).

  Dagtilbuddets personale er undervist i børns tidlige sprog og kender og anvender de sproglige strategier, der bedst understøtter børns sprogudvikling. Vi arbejder fx både med tal, bogstaver og former, der giver børnene mulighed for at eksperimentere, og som pirrer deres nysgerrighed. Vi er også gode til at aflæse små børns nonverbale signaler og hjælper dem med at sætte ord på deres følelser.

  I alle dagtilbuddets afdelinger arbejder vi med sprogstimulering. Er der brug for en ekstra indsats, danner vi sproggrupper, hvor vi arbejder i dybden med sproget.

  Til at støtte op om dette arbejde har dagtilbuddet en uddannet sprogvejleder. Sprogvejlederen rådgiver løbende afdelingerne om, hvordan de kan tilrettelægge og evt. forbedre sprogstimuleringen.

  Motorik

  I det tidligere Hjortshøj Dagtilbud arbejder vi fokuseret med dit barns krop, sanser og bevægelse. Og vi udfordrer alle barnets færdigheder – både de grovmotoriske, finmotoriske og sansemotoriske. Vi tror nemlig på, at dit barn skal lære verden at kende ved at prøve ting på egen krop.

  Til at støtte op om dette arbejde har vi en uddannet motorikvejleder, og i alle afdelinger har vi uddannede motorikassistenter. Vores motorikvejleder kommer på skift rundt i alle afdelinger.

  I daginstitutionen følger vi dit barns motoriske udvikling tæt og er i løbende dialog med dig om den. Hvis vi er bekymrede for et barns motoriske udvikling, kobles vores motorikvejleder på, og der udarbejdes et længere forløb for det enkelte barn. Samtidig får forældrene råd og vejledning om, hvordan de kan støtte forløbet derhjemme.

  Et typisk motorikforløb foregår således:

  1. Screening:
   Hvis vi observerer at et barn har motoriske udfordringer, henvender vi os til dagtilbuddets motorikvejleder

  2. Motorisk afklaring:
   Motorikvejlederen laver nogle øvelser med barnet for at se, hvordan barnet reagerer

  3. Forældresamtale:
   Ved den første samtale orienterer forældrene om barnets udvikling indtil nu. Motorikvejlederen laver herefter et træningsprogram, og det aftales, hvad der kan gøres i institutionen eller hos dagplejeren

  4. Træningsmøde:
   Efter ca. 4 uger inviterer motorikvejlederen forældre til en samtale om, hvordan de er kommet i gang med træningen

  5. Re-test og samtale:
   Efter ca. 3 måneder laver motorikvejlederen igen nogle øvelser med barnet for at se, om træningen har båret frugt. Forældrene orienteres, og der laves evt. nye aftaler om træning

  Teorien om grundmotorik

  I vores arbejde med dit barns motoriske udvikling tager vi udgangspunkt i teorien om grundmotorik. Grundmotorikken er de udviklingstrin, som er ens for alle børn i hele verden - uanset kultur, geografi, økonomi eller social status.

  Læs mere om grundmotorik og dagtilbuddets arbejde med dit barns motoriske udvikling i vores folder.

  Sidst opdateret: 8. februar 2024