Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Dit barns udvikling og trivsel er vigtig for os. Derfor arbejder vi løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik gennem læreplaner.

 • Læs op

Indhold

  Børn er individuelle og unikke, og i Nordbyernes Dagtilbud møder vi dit barn i øjenhøjde. Det betyder, at vi møder barnet på det udviklingsniveau, hvor det er og tilpasser udfordringerne hertil. Vi tror nemlig på, at børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer. De skal kunne se en mening med tingene, opleve anerkendelse og samhørighed med fællesskabet. Samtidig skal der være tid, ro og plads til at være barn.

  Vores vision er at skabe en barndom, der har værdi i sig selv, og at være med til at udvikle glade og robuste børn, der bliver godt rustede til at møde livet. Børn, for hvem det kan lykkes at skabe det liv, de ønsker sig. De børn, vi sender af sted i skole, har udviklet et godt fundament af selvværd og selvtillid, som de kan trække på videre i livet.

  Pædagogik

  I Nordbyernes Dagtilbud danner den Pædagogiske Læreplan grundlag for vores pædagogiske arbejde med børnene. Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv, og til at børnene kan deltage med de forskellige forudsætninger, som de har.

  Pædagogiske læreplans-temaer / principper

  I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer / principper, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Temaerne er også med til at sikre en afvekslende hverdag, og at dit barn får afprøvet nye og spændende emner.
  I den Pædagogiske Læreplan kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med temaerne i hverdagen - og hvad de pædagogiske mål med temaerne er.

  Afdelingerne i Nordbyernes Dagtilbud har hver deres struktur og traditioner, som de tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter ud fra.

  Vores fælles praksis omkring læring ligger dog fast. Vi har fokus på det hele menneske og dermed på faglig, personlig, social og kulturel dannelse.

  Vores udgangspunkt er, at barndommen skal ses som en fase i livet, der har en unik værdi i sig selv og er en helt afgørende periode for hele livsforløbet.

  Status-udviklings-samtaler (SUS)

  Som en naturlig forlængelse af vores pædagogiske arbejde inviteres du som forælder til status-udviklings-samtaler om dit barn. Her tager vi udgangspunkt i de seks læreplans-temaer og ser på, hvordan det går med dit barns udvikling, og hvordan vi kan støtte barnets videre udvikling. Du bliver tilbudt en SUS-samtale, når dit barn er ca. 9-14 måneder, når det er næsten 3 år og igen, inden barnet starter i skole. Udover SUS-samtalerne har du altid mulighed for at bede om en samtale, hvis du har brug for mere viden om dit barns udvikling. Pædagogerne vil ligeledes invitere dig til en samtale, hvis der er noget, de synes, der skal tages hånd om.

  Forældresamarbejde og kommunikation

  Det er vigtigt for os, at dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale er godt. Det betyder meget for dit barns trivsel. Vi opfordrer dig derfor som forælder til at engagere dig i det gensidige forældresamarbejde.

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her finder I en opsamling på det hidtidige tilsyn i Nordbyernes Dagtilbud. Opsamlingen er udarbejdet af dagtilbudsledelsen og en konsulent fra Børn og Unges forvaltning og er en del af det samlede arbejde med vurderingen af kvaliteten i Aarhus Kommunes dagtilbud. Opsamlingen redegør for arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddet. Det næste uvildige tilsyn gennemføres i perioden efteråret 2024. Der arbejdes og føres løbende tilsyn med kvaliteten i dagtilbuddet i ledelseslinjen.

  Læs tidligere tilsyn i Hårup/Elev dagtilbud fra 2022

  Læs tidligere tilsyn i Hjortshøj dagtilbud fra 2022

  Sidst opdateret: 30. april 2024