Gå til hovedindhold

Børnehuset Løvstikken

Børnehuset Løvstikken er et nyt børnehus med fagligt og engageret personale, der brænder for at sætte kursen for en ny 0-6 års daginstitution med det gode børneliv i centrum.

Børnehavens cykelbane
 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Løvstikken er en nyere daginstitution for børn fra 0-6 år. Vi åbnede for de første børn den 1. december 2020, og i efteråret 2021 flyttede vi ind i vores flotte, nye daginstitution i bydelen Nye på Løvstikkevej 10-12, 8200 Aarhus N.

  I Børnehuset Løvstikken er vi i gang med at opbygge vores kultur. Vi prioriterer i opstartsfasen at arbejde med trivsel, de sociale relationer og fællesskabet. Og vi ser det som vores vigtigste opgave at støtte dit barn i dets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

  Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores fællesskab!

  Sådan ser her ud

  Børnehuset Løvstikken er en stor afdeling med både vuggestue og børnehave. Huset, som er i to etager, er bygget således, at vi kan dyrke de mindre fællesskaber i det store hus. På sigt vil vi kunne rumme 192 børn.

  Opdelt i klynger og børnegrupper

  Huset rummer fire klynger, og i hver klynge er der tre børnegrupper, som deles om et fællesrum med et køkken og to toiletter.

  I stueplan er der to klynger til vuggestuebørnene og på 1. salen to klynger til børnehavebørnene.

  Midten af huset kalder vi "hjerterummet". Rummet samler stueplan og 1. sal med en flot trappe af træ og en repos til leg i stueplan. På 1. sal er der indbygget små nicher med vinduer ud mod trappen. Her kan børnene sidde og holde øje med, hvad der sker i stueplan. Trappen er udsmykket med flotte blåhatte.

  I stueplan har vi desuden et flot anretter-køkken, garderober til vuggestuebørnene og et dejligt motorik-rum. Rummet kan både anvendes til at få sved på panden, men også til afspænding og børne-yoga.

  Der er elevator til 1. sal, og foruden børnehave-klyngerne er her også separate garderobe-områder til børnehavebørnene. Der er også en personaleafdeling, et kontor samt et større mødelokale på 1. sal.

  2 flotte legepladser

  Børnehuset Løvstikken har to legepladser - en til børnehaven og en til vuggestuen.

  Børnehavens legeplads er det første man kommer til, når man går ind ad lågen til vores hus. På legepladsen er der bl.a. et multihus, en stor sandkasse med legehuse, hængekøjer og gynger, rutsjebane, boldbane og en cykelbane med bakker. Desuden er der plantet både urter, stauder, buske og træer på legepladsen. Vi har også fine fuglekasser, så vi forhåbentlig både får en rig flora og fauna.

  Vuggestuens legeplads ligger på den modsatte side af huset. Her har de mindste også en cykel/scooter-bane, en stor sandkasse med legehuse samt et bakket terræn med både rutsjebane og gynger. Ligesom på børnehavens legeplads er her plantet masser af planter og buske samt ophængt fuglekasser.

  Forrige Næste

  I Børnehuset Løvstikken er vi pt. (april 2023) 36 vuggestuebørn fordelt på tre grupper og 50 børnehavebørn fordelt på to grupper.

  I maj 2023 udvider vuggestuen med endnu en gruppe "Guldsmeden", og vi forventer at børnehaven også bliver en gruppe mere inden året er omme.

  Vi er 24 medarbejdere i huset.

  Vores normering vil løbende ændre sig i takt med, at vi vokser.

  Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg atmosfære og har stort fokus på relations-dannelse, børnefællesskaberne og at være selvhjulpne.

  Personalet tilrettelægger en hverdag, der matcher børnegruppens behov. I dit barns første tid hos os er det de nære relationer, der er i fokus. Barnet indtager sin nye verden, og det lærer børn og voksne at kende i den lille gruppe. Det lærer også sine nye omgivelser at kende og dermed de muligheder, det giver. Efterhånden som dit barn er mere trygt, vil det udforske læringsmiljøet, og vi oplever, at børnene søger mere ud mod det nye og ukendte. Naturligvis altid med en tryg voksen i nærheden.

  Dagens aktiviteter:

  Fra vi åbner kl. 6:30 modtager vi børnene i vores store, lyse hjerterum i børnehaven tæt på køkkenet. Her får dit barn en rolig start på dagen - med mulighed for leg i de forskellige nicher i rummet. Vores fokus er at få skabt en god start på dagen for alle børn.

  Kl. 9:00 er der formiddagssamling. Til formiddagssamlingen er der typisk sang med guitarspil, små lege og fokus på at forberede børnene på, hvad formiddagen bringer. Til samlingen spiser vi frugt/grønt og knækbrød, som på nuværende tidspunkt er noget, vi sørger for.

  Kl. ca. 9:30 og frem til frokost er der tid til forskellige pædagogiske aktiviteter. De pædagogiske aktiviteter er planlagt for en periode på seks uger og tager udgangspunkt i børnegruppens ståsted og de pædagogiske læreplaner.

  I den Pædagogiske Læreplan kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med temaerne – og hvilke pædagogiske mål vi har for de forskellige temaer.

  I praksis betyder det, at aktiviteterne fx kan omhandle børnenes sproglige udvikling. I det tilfælde vil formiddagen være præget af rim og remser, leg med ord, sang samt dialogisk læsning.

  Aktiviteterne kan også være koblet op på et tema som fx sanser og motorisk udfoldelse. I det tilfælde tilrettelægger vi aktiviteterne ud fra børnenes udviklingsniveau. For et vuggestuebarn kan det evt. handle om at øve sig i selv at tage sin jakke på, og for et børnehavebarn kan det evt. være et yogaforløb.

  Kl. ca. 11:00 spiser vi frokost i mindre spisegrupper - med fokus på bordskik og madglæde og med dialog om formiddagens oplevelser.

  Kl. ca. 11:30-12:00 gør vi klar til, at de mindste børn kan få deres middagslur, og børnehavebørnene går ud på legepladsen.

  Kl. ca. 14:00 spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmad, igen opdelt i mindre grupper. Vuggestuebørnene og børnehavebørnene kan have forskellige behov i forhold til, hvornår og hvordan der spises, hvilket vi tager højde for og tilpasser vores praksis efter.

  Om eftermiddagen er der plads til leg og mindre voksen-styrede aktiviteter. Legen kan, afhængig af dagen, både forgå inde eller ude.

  Overgang fra dagtilbud til skole

  Børnehuset Løvstikken arbejdet tæt sammen med Elev Skole for at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og for at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg og glidende som muligt.

  Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside.

   

  I Børnehuset Løvstikken har forældrene tilvalgt en forældrebetalt frokostordning, som Aarhus Kommune tilbyder. Vi får frokostmåltidet leveret af en ekstern leverandør: Lille Dyrgaard.

  Børnene spiser i grupperne, hvor de kender hinanden. Alle spiser det samme måltid og er ”mad-modige” sammen. De smager på mad, som de måske aldrig har smagt før og bliver sammen nysgerrige på nye smagsoplevelser.

  Tre dage om ugen får vi rugbrød med pålægsfade, der indeholder varieret pålæg og grønt.

  To dage om ugen får vi varm mad. Vi har i øvrigt mulighed for at få madpakker, når vi skal på ture eller leveret ingredienser til en bål-mad.

  Øvrige måltider:

  • Formiddagsmaden kl. 9:00 består af knækbrød og frugt/grønt. Formiddagsmaden er noget, vi på nuværende tidspunkt sørger for.
  • Børnene medbringer en madpakke til eftermiddagsmåltidet kl. ca. 14:00. Det er vigtigt, at madpakken er mættende med brød og frugt/grønt.
  • Børnene i børnehaven har selv en drikkedunk med hjemmefra. Drikkedunken kan indeholde enten vand eller mælk.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om man selv har madpakker med hjemmefra. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi er meget optaget af at få opbygget en god kontakt med dig som forælder. Det skyldes først og fremmest, at vi ønsker at give det enkelte barn den bedst mulige opstart i vuggestuen eller børnehaven, og fordi et tæt og godt samarbejde mellem forældre og daginstitution er medvirkende til at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn. Et tæt samarbejde med dig er væsentlig for at få bygget gode og meningsfulde traditioner op om det gode børneliv i Løvstikken.

  Hos os kan I som familie blive en del af et nyt, trygt fællesskab. Her kan I være med til at forme Løvstikkens rejse.

  Vi ønsker en åben dialog om, hvilke forventninger du som forælder har til os, og ligeledes kan du forvente, at vi er tydelige om vores forventninger til dig.

  Vi praktiserer den åbne dialog og påskønner alle former for tilbagemeldinger. Din feedback er medvirkende til at udvikle dit barns dagligdag.

  Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

  Få indflydelse på hverdagen

  I forældrerådet kan du ligeledes påvirke dit barns dagligdag og komme længere ind i ”maskinrummet” og få viden om, hvordan vi tilrettelægger og udøver god pædagogisk praksis i Børnehuset Løvstikken.

  Her får du også mulighed for at være talerør for den samlende forældregruppe. Din feedback på evt. de pædagogiske aktiviteter, vores kommunikation til forældregruppen, traditioner, behandling af forældretilfredsheds-undersøgelser mv. er vi meget lydhøre for.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 7. juni 2024