Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  Du er den, der kender dit barn bedst, og din viden skal være med til at understøtte dit barn bedst muligt i hverdagen. Samtidig kan personalet i institutionen eller dagplejen have en viden om dit barn fra dagplejehjemmet, vuggestuen eller børnehaven, som kan være gavnlig for dig. Det kan være hændelser fra hverdagen, som vi gerne vil dele med dig. Men det kan også være mere generelle iagttagelser i forhold til dit barns sociale, motoriske eller sproglige udvikling, som vi synes, der skal tages hånd om. Med andre ord – vi har alle en viden om barnet fra forskellige sammenhænge, og den viden skal vi dele for at sikre dit barns udvikling og trivsel bedst muligt.

  Kommunikation

  Vi prioriterer den direkte dialog, og meget kommunikation vedrørende dit barn foregår, når du afleverer og henter barnet. Men nogle gange er der brug for en lidt mere struktureret samtale, og derfor inviterer vi også til forskellige møder:

  • Velkomstmøder med forældre i grupper
  • 3-måneders samtaler i afdelingerne
  • Trivselssamtaler, hvis der er behov for det
  • Samtaler ved overgang fra vuggestue til børnehave
  • Samtaler ved overgang fra børnehave til skole

  I hverdagen bruger alle afdelinger BørneIntra til mere generelle, skriftlige informationer. På BørneIntra finder du både opslag og personlige beskeder.

  Forældrearrangementer

  I Hjortshøj Dagtilbud inviterer vi også til fælles arrangementer. Her har forældre mulighed for at møde hinanden, men også blive klogere på forskellige emner som fx mobning, børns sprogtilegnelse, motorik, robusthed søvn og meget mere.

  En tryg start for dit barn

  Vi vil gerne give dit barn en så tryg og harmonisk start hos os som overhovedet muligt. Derfor aftaler vi sammen med dig, hvordan opstarten skal forløbe. Vores erfaring er, at opstarten forløber bedst, hvis du er sammen med dit barn i de første dage og derefter lader barnet være alene hos os i nogle korte dage. Vi holder hele tiden øje med, hvordan dit barn reagerer på opstarten, og hvis det er nødvendigt, ændrer vi planen.

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. Forældrerådene består af fem forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og en pædagogisk leder.

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag, som har betydning for børnene og fællesskabet i afdelingen. Som medlem af forældrerådet er du dermed med til at skabe en gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer, og det skaber rammerne for et godt samarbejde.

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne. Bestyrelsen består af en repræsentant fra hvert af forældrerådene; det vil sige fire forældre, to medarbejdere, dagtilbudslederen og en pædagogisk leder i dagtilbuddet.

  I bestyrelsen får du indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Hvis du ønsker kontakt til bestyrelsen, kan du kontakte repræsentanten i din afdeling. Du er også velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Helle Bennekov Schjødt på hebs@aarhus.dk.

  Formand

  Kristian Langhoff, Bifrost

  Næstformand

  Anders Vinding, Solsikken

  Medlemmer

  Anne Grand, Spiren
  Dorte Olsen (personale), Dagplejen
  Tina Jarvig (personale), Bifrost
  Heidi Laprath (pædagogisk leder), Todbjerg Børnehus
  Anders Aakjær, Møllehuset
  Kamilla Bjørnskov, Løvstikken
  Kathrine Bredahl, Krokodillehaven
  Maria Andersen, Hårup Børnegård
  Mariane, Todbjerg Børnehus
  Lone Stubberup Frederichsen (personale), Løvstikken

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  Sidst opdateret: 12. februar 2024